[ Musical gyűjtemény ] -> A kiátkozott
   Letölthető file: [ A kiátkozott - a kiadott CD szövegkönyve ]
Új
#
Szám
#
Megtekintve
-
1.,
  -  A túlvilágról hív - (Édua)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1744
-
2.,
  -  Hallod-e a dalt? - (Kun László)
Feltöltött videó Hanganyag csatolva
2120
-
3.,
  -  Esküdjetek - (Fülöp, papok kara, nép)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1750
-
4.,
  -  Próbálj meg szeretni - (Izabella, Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1713
-
5.,
  -  Kun László a király - (Erzsébet)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1711
-
6.,
  -  Hallom hangod - (Édua)
Feltöltött videó Hanganyag csatolva
2156
-
7.,
  -  El kell válnunk (Csört, Édua)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1815
-
8.,
  -  Erősnek születtünk - (Arbuz, Törtel, Gemenc, kun sokaság)
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1811
-
9.,
  -  Ne csüggedj királyom (Kézai Simon)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1673
-
10.,
  -  Tekints le rám... - Az elveszett birodalom ~ Attila fejedelem jelenése - (Kun László, Attila)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1672
-
11.,
  -  Eljöttél végre - (Édua, Kun László)
Nincs feltöltve videó Hanganyag csatolva
1970
-
12.,
  -  Rossz, vagy rosszabb - (Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1700
-
13.,
  -  Ingyen nincsen - (Henrik, Joachim, Máté)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1677
-
14.,
  -  Rossz korban születtem - (Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1738
-
15.,
  -  Nem szerettél engem - (Izabella, Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1610
-
16.,
  -  Nem jártam álruhában - (Édua, Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1649
-
17.,
  -  Az Úr nevében - (Fülöp, papok kara)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1600
-
18.,
  -  Király vagyok - (Kun László, Kézai Simon, Édua)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1619
-
19.,
  -  Káprázat minden ~ Szent István király jelenése
Feltöltött videó Hanganyag csatolva
1841
-
20.,
  -  Elszállt az idő - (Kun Erzsébet)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1674
-
21.,
  -  Isten és szolgája - (Fülöp)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1706
-
22.,
  -  Kiátkozott vagyok (Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1616
-
23.,
  -  Tragikus a helyzet (Kézai Simon)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1552
-
24.,
  -  Halált, vagy életet - (Kun László, kun harcosok)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
2753
-
25.,
  -  Feloldozás nélkül - (Kun László)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1638
-
26.,
  -  Legyen vége - (Arbuz, Törtel, Gemenc, kun sokaság)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1685
-
27.,
  -  Lélekharang - (Édua)
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1606
A Zikkurat kiadó által kiadott kazetta szövegkönyve.

A zenés történelmi játék története:

A történelmi dráma időjátékkal kezdődik: a tragikus sorsú és emlékezetű király halála már bekövetkezett. Ravatalon fekszik Kun László, akit kedvese, Édua fájdalommal gyászol és hogy mihamarabb követhesse, öngyilkos lesz.

A történet elején, 1272-ben V. István - László apja - halála után mind nagyobb a bárók uralma, a feudális anarchia. Kun László anyja, Erzsébet, régensként kormányozza az országot a kiskorú László helyett. Származása folytán a kunokkal próbálja ellensúlyozni a bárók uralmát. Az ország javain osztozkodó főurak közt véres veszekedés tör ki, Erzsébet nem tudja megakadályozni a vérontást. A fiatal Lászlót értelme az udvar, szíve a kunok felé húzza.

Fülöp, pápai legátus követeli, hogy László léptesse életbe a kunokat megrendszabályozó törvényt. Erzsébet királyné biztosítja a legátust az Egyház javainak sérthetetlenségéről. Megkoronázzák Lászlót, és bemutatják neki jegyesét, nápolyi Izabellát. A kezdeti idegenkedés ellenére még mindketten reménykednek, frigyük gyümölcsöző lesz. Erzsébet hálát ad Istennek, hogy bevégezte művét: kun vérből adatott magyar király. A pápai legátus követelte hadjárat után a megalázott kun vezérek nem fogadják el László békejobbját. Törzsfőjük Csört úr, kedves leányát, Éduát küldi udvari szolgálatra békeszándéka zálogául.László első látásra beleszeret Éduába, s ezt felesége, Izabella is megérzi, aki féltékenységével és veszekedésével valósággal kiprovokálja a szakítást. A király az apácákhoz küldi, a Nyulak szigetére.

László király immár egyedül próbál uralkodni, de tekintélye mélypontján van, a nagyurak lenéző közönnyel bánnak vele. Kézai Simon bíztatja, hogy Atilla utódaként kell helyt állnia, aki később lázálmában megjelenik a királynak.

A király betegágya mellett hiába gyülekeznek orvosok és papok - tehetetlenek. Az ájult Lászlót nem téríti magához Boldog Margit kendője sem. Kézai kétségbeesésében Éduáért küld, tőle remélve a gyógyítást, hiszen ismeri László iránta érzett vonzalmát. A kun leány kérése, hogy hagyják magára a királlyal, nagy felháborodást vált ki - végül engedik, hogy megkísértse a lehetetlent. Megváltó csókja életre kelti Lászlót.

Édua szerelme életerőt ad Lászlónak, a kun leány azonban engedélyt kér a királytól az udvar elhagyására, mert nem szeretné jelenlétével megnehezíteni László uralkodását.

László Rákos mezején országgyűlést tart - igazságos kormányzást hirdet meg, magyarok és kunok közti békét. Izabella is megbocsát, dicséri László bölcsességét, hiszen kunok és magyarok elégedetten távoztak: óvatosan, alkudozva kell a királyi hatalmat gyarapítani. Izabella azonban felrója Lászlónak Éduát, s ez csakhamar újabb szakításhoz vezet közöttük.

A király fél, hogy igéreteit nem fogja tudni valóra váltani, de Kézai Simon azzal vigasztalja a királyt, hogy az is országépítés, ha megtartja azt, ami még az övé.Csört úr váratlanul meghal. A türelmetlen, ifjú vezérek Lászlótól azt várják, hogy valamelyiküket elfogadja utódjául. A király ezt ellenzi. Éduával, aki közben eltávozott az udvarból, újra egymásra találnak.

Fülöp, pápai legátus ismét Budára érkezik, és zsinatot hív össze a király viselt dolgai miatt. Váratlanul kihirdeti a pápai bullát, amely őt teljhatalommal ruházza fel Magyarországon. A király tiltakozik az eljárás ellen, s őrizetbe véteti Fülöpöt, az udvar nagy megdöbbenésére.

Kézai kárhoztatja a nyílt szakítást, Lászlót emlékezteti Szent István példájára, aki sosem szállt szembe a római egyházzal. A király kifakad: egyszer már színt kell vallania, s ha magyar királyként akar dönteni, nem a pápai követ fenyegetéseire óhajt figyelni. Amikor magára marad, látomásában ezúttal Szent István jelenik meg.

A látomást lárma szakítja félbe: Máté nádor érkezik katonákkal, s őrizetbe veszik a királyt, hogy a főurak tárgyalásba kezdhessenek a papsággal Fülöp szabadon bocsátásáról.

Csák Máté nádor a trónteremben Erzsébettel, az anyakirálynéval tárgyal. Máté azt ajánlja neki, vegye vissza a koronát László fiától, de Erzsébet erre nem hajlandó.

Izabella sem hajlandó tanusítani, hogy férje jó keresztény, és kun szeretője csak mendemonda. László és Fülöp találkozója nem úgy sikerül, ahogyan a nádor eltervezi, Fülöp kimondja László király fejére a nagy átkot.

László kiátkozott lesz, bárki büntetlenül megölheti. Kézai igyekszik lelket önteni királyába, de érzi, hogy rövidesen véget ér krónikája.

László a kunokhoz menekül, akik Kőrösszeg vára alatt táboroznak, várva a királyi parancsra, hogy végre megindulhassanak a magyarok ellen. László hajlana arra, hogy elindítsa a hadat, de Kézai Simon lebeszéli erről a végzetes tervről. A király a béke mellett dönt, s ezzel aláírja saját halálos ítéletét. A csalódott kunok felkoncolják.

A történet visszatér az induló képhez: a halott Édua lelke követi szerelmesét.