[ Musical gyűjtemény ] -> Veled Uram! ~ Győzelmi tor
| «« Előző szám |   « 14/23 »  | Következő szám »» |

Mindenki: Győzött Imre!
Jövőnknek reménysége!

Éljen Imre!
Népünknek szeme-fénye!

Áldás reád István király, Gizella királyné, Isten-áldás!

Katonák: Konrád hadát kiűzte seregünk,
Nincs oly erő, mely szembe száll velünk!
István király,
Mi bármi ellen megvédünk!

Megtört a németek büszke serege,
Imre és Péter úr együtt győzte le,
Nincs még e világon kitől félni kell,
Mind aki jó magyar velünk énekel.

Ó, dicső királyunk viseld koronád,
Kegyelmes Istenünk mosolyog le ránk,
Békével, hűséggel éljen itt a nép,
Nap fényét lássa meg újabb nemzedék!

István: Koronám, jogarom, s az országalmát,
A választott utódnak én adom át!
Úgy hiszem azt kívánjuk mindannyian,
Hatalmam örökölje Imre fiam!

Mindenki: Áldás reád István király, Gizella királyné, Isten-áldás!

Gizella: Mi van veled Péter?
És mért nem látom Imrét?

Mindenki: Szentséges Úristen!
Ó, jaj...

István: Miért, hogy vénségemre mind többet szenvedek?
Beszélj Péter fiam, mi történt veletek?
Szépen is indult a vadászkaland,
De Imre mindinkább mögöttünk maradt!

Orseolo Péter: Utunkban hazafelé,
Kedvünk támadt hajtani gyors vadat...

Aba Sámuel: A lényegről beszélj, és ne forgasd szavad!

Orseolo Péter: Elvesztettük, aztán ránk tört az éj,
Nem hittem azt, hogy leshet ránk bármilyen veszély.
Mire társaimmal ráakadtunk, már vérbe fagyva holtan találtuk.

Mindenki: Irgalmazz Istenünk!

Gizella: Megölték talán?

Orseolo Péter: A nyomok vadkanra utalnak,
De pogány bosszút sem tartok kizártnak!
Átkozott pogányok, ezért csúnyán lakoltok!

Mindenki: Átkozott pogányok, ezért csúnyán lakoltok!
Istentelen pogányok, bosszút állunk rajtatok!

Aba Sámuel: Távozzatok jó hölgyek, s urak!
Úristenünk büntetése elért...

Kórus: Á....

István: (próza) A gyászt szívünk holtig őrzi,
De nincs, s nem lesz, aki érti.
Szép, derék fiam, Imre,
Miért, miért, hogy így végezted...

Gizella: (István prózája alatt) Ó, én édes fiacskám,
Egyetlen egy fiacskám,
Síró anyád tekintsed,
Szemem könnytől árad,
Keblem bútól fárad...

István: Uram, nagy a Te hatalmad,
Nyújts a szenvedőnek vígaszt!
A harc tart már ezer éve,
De még nincs e földön béke.

E bús, keserű ország,
Kezedben tartod sorsát,
Mondd hát mit remél,
Ki szépet, s jót ígér,
S halált arat,
Mint Imre fiam...
Halott jövőnk, néz most rám!
Aludj fiam...

Nádor úr! A temetésre tedd szabaddá Vászolyt!

Kórus: Á...

Gizella: Ó, én édes fiacskám,
Egyetlen egy fiacskám,
Síró anyád tekintsed,
Szemem könnytől árad,
Keblem bútól fárad...

Van nekem én fiam,
Siralomtól süppedek,
Bútó aszok epedek.

| «« Előző szám |   « 14/23 »  | Következő szám »» |