[ Musical gyűjtemény ] -> Veled Uram! ~ Követjárás
| «« Előző szám |   « 6/23 »  | Következő szám »» |

Mindenki: Szent királyunk, István!
Bölcsességgel áldott!

Aba Sámuel: Az Úr vigyázza szent felségteket,
S mindenkit, kik megjelentetek.
Ahogy szokás és illem rendelé,
Legyen a szó a jó vendégeké.

A királyi pár előtt hangozzon el,
Mi küldetéstek céljára felel,
Elsőként szólítom annak követét,
Kinek szava számunkra legfontosabb:
Őszentsége a pápa követét köszöntöm!

Pápai legátus: Felség és nádor úr, figyelmezzetek!
Őszentsége a pápa üdvözletét hozom,
Valamint áldását reád és országodra,
királyságod harmincadik esztendejében,
Íme e kereszt szent ajándéka,
Hűségedre állandóan emlékeztessen!

Az ünneprontás távol áll tőlem,
De őszentsége elégedetlen,
Mert nem kellően erélyes még,
A fellépés a pogányok ellen.
S fájlalja, hogy a tizeddel késtek,
Hát gyűjtsenek gyakran a hűséges hívek.

István: Ez ország Róma híve,
S erős a szövetsége,
Minden népet tisztelünk,
A törvény bennünk él, s velünk.
Őszentsége kérését megvizsgáljuk,
Döntésünkről illőn értesítjük.

Mindenki: Áldott légy, István, mi urunk!

Bizánci követ: Felséges úr, köszönt téged Bizánc!
Népünk, s országaink közt nincs harag,
Császárom új szövetséget ajánl,
pogány ellen kéri, hogy küldj hadat!

István: Romanos császárnak add át üdvözletem,
Atyjával békénk gyümölcsöző volt,
kérését időben megfontolom!

Mindenki: Áldás reád!

Német követ: Felségtek! Halljátok most általam,
a földnek legnagyobb uralkodóját,
Konrád császár, jó uram,
köszönti hűtlen provinciáját!
Döbbenten látja mostanában,
magyarok portyáznak Bajorhonban,
rabolnak, dúlnak Imre nevében,
megállás nincs a törvényszegésben.
A velencés Péter itt mit keres?
István úr árulót rejteget!
Minden e szószegő tettekért,
bocsánatkérést követel Konrád!

Halljátok hát általam,
Konrád császár türelme véges,
Ha kellő választ nem kapunk,
Árulástok fegyverrel torolja.

Imre herceg: Nem vagyunk mi császárodnak hűbérese,
A Bajor hercegséghez jogom van,
Jó anyám örökségét mért dobjam el,
Támadása ellenünk jogtalan.

Nem félünk a farkasoktól, gyáván hátra nem megyünk,
Ha szép hazánkat meg kell védenünk,
Nem félünk a császárodtól, van még elég fegyverünk,
ha Isten velünk nincs ki ellenünk!

Mindenki: Nem félünk a farkasoktól, gyáván hátra nem megyünk,
Ha szép hazánkat meg kell védenünk,
Nem félünk a császárodtól, van még elég fegyverünk,
ha Isten velünk nincs ki ellenünk!

Aba Sámuel: Ezennel vége a kihallgatásnak!

István: Vigyázz, Imre fiam!
Nem okos az, kinek szíve lángol,
S nem az a gyáva, ki visszatáncol,
Keveset ismersz a politikából még!
Úgy kell tehát majd döntenünk,
Hogy békét kíván a nemzetünk!


| «« Előző szám |   « 6/23 »  | Következő szám »» |