[ Musical gyűjtemény ] -> István a király
   Letölthető file: [ István a király - teljes szövegkönyv ]
Új
#
Szám
#
Megtekintve
-
1.,
  -  Te kit választanál?
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1934
-
2.,
  -  Töltsd el szívünk fényesség / Veni lumen cordium
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
2156
-
3.,
  -  Gyarló az ember
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1782
-
4.,
  -  Nem vagyunk még hozzád méltók / Nem kell olyan Isten
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1704
-
5.,
  -  Géza fejedelem temetése / Kyrie eleison
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1717
-
6.,
  -  Nincs más út, csak az Isten útja
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1702
-
7.,
  -  Adj békét uram! / Da pacem Domine!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1668
-
8.,
  -  Üdvöz légyen Géza fia / Koppány küldött jó Úrnőm!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
2013
-
9.,
  -  Abcug Koppány
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1738
-
10.,
  -  István fiam!
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1629
-
11.,
  -  Unom a politikát!
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1765
-
12.,
  -  Fejedelmünk István!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1630
-
13.,
  -  Oly távol vagy tőlem (és mégis közel)
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1870
-
14.,
  -  Szállj fel szabad madár!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1829
-
15.,
  -  Te vagy a legszebb álmunk
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1698
-
16.,
  -  Abcug István!
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1597
-
17.,
  -  Szemtől szembe
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1590
-
18.,
  -  Áldozatunk fogadjátok
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1716
-
19.,
  -  Elkésett a békevágy
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1722
-
20.,
  -  Véres kardot hoztam / Vezess minket István!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1848
-
21.,
  -  Gyászba öltözött csillagom / Töltsd el szívünk fényesség!
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1651
-
22.,
  -  Hála néked fejedelem!
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
1791
-
23.,
  -  Halld meg uram a kérésem / Felnégyelni!
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1716
-
24.,
  -  Oly távol vagy tőlem
Feltöltött videó Nincs feltöltve hanganyag
2020
-
25.,
  -  Koppány felnégyelése / Gloria, gloria / István, a király
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1777
-
26.,
  -  István, a király / Felkelt a napunk
Nincs feltöltve videó Nincs feltöltve hanganyag
1723
A feltett szöveg tartalmazza a szerzők által az 1990-es évek végétől megváltoztatott szöveget is, mely Regősök köszöntőjében két új versszakot jelent. Ezt zárójelek között és döntve tüntettem fel.
A videók felosztása nem követi a darab szövegének felosztását, illetve az 1983-as videóból több dal is hiányzik. Mivel ez volt a legjobb feldolgozás, ezt raktam fel.

A mű jogait a ZIKKURAT Színpadi Ügynökség képviseli, producere:
Rosta Mária

ISTVÁN, A KIRÁLY

„Nyilvánvaló, hogy az opera István és Koppány ideológiai ellentétére épül fel. Szeretnénk sejtetni azt a gyötrelmes, konfliktusokkal terhes, lelkiismereti problémák egész sorát is felvető helyzetet, amelyben az államférfinak, Istvánnak döntenie kellett, vállalnia kellett döntése következményeit."

(Szörényi Levente)

„Az opera alapkonfliktusa a Géza fejedelem halála után kialakult történelmi helyzet, István és Koppány összecsapása. Míg Koppány az ősi hagyományokat, a függetlenséget akarja megvédeni, addig István felismeri, hogy az országnak a keresztény vallásra, szövetségesekre van szüksége ahhoz, hogy önálló állami létének alapjait megvethesse.

István messzebb látott kortársainál. Felismerte, hogy a hatalom minden terhével és ellentmondásával együtt is teljesíteni kell a történelem parancsát. Béke és biztonság kell, országépítés kell, jobbat és többet kell adni az önnön érdekeit nem mindig felismerő népnek, amely az idegen befolyástól a nemzet önállóságát, a hajszálgyökerek elvesztését félti, a nyugati birodalmi rendszerbe való beolvadástól félti a magyarságot."

(Bródy János)

1985. szeptemberében a Nemzeti Színházban volt az István, a király című rockopera kőszínházi ősbemutatója. A mű az azóta eltelt másfél évtized alatt klasszikussá érett. A klasszikusok minden időben más és más fénytörést kapnak. Összetett mondanivalójuk más és más rétege „fénylik fel", válik érdekessé, aktuálissá. Most, 2000-ben, a millennium évében István helyes döntését ünnepeljük, melynek eredménye a magyarság fennmaradása Európában. A mű újbóli bemutatása így egyfajta nemes tradíció folytatásának is tekinthető. Az 1985-os előadás az akkor felnövő nemzedék egyik alapélményévé vált. Reméljük, sok fiatal fedezi fel ezt a művet ma is, és újra fel fogják fedezni azok is, akiknek szép emlékei fűződnek az István, a király korábbi előadásaihoz.


forrás: http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?id=464&cid=5806